Kontokredit kan ofta ses som lån med flexibla villkor. Dessa har blivit allt mer populära finansiella verktyg som många svenskar idag använder sig av. De erbjuder en hög grad av flexibilitet och enkelhet, men de har utöver fördelarna även vissa nackdelar. I denna artikel går vi igenom de viktigaste aspekterna som du bör känna till för att kunna göra ett välinformerat val.

4 fördelar med lån med flexibla återbetalningsvillkor

De främsta fördelarna med dessa krediter är:

  • Flexibiliteten. En av de mest uppskattade fördelarna med lån med flexibla villkor är flexibiliteten. Du får tillgång till en viss summa pengar att låna, men du behöver endast utnyttja krediten när behovet uppstår. Du behöver således inte ta ut hela beloppet på en gång, vilket ju är fallet med ett vanligt banklån.
  • Återbetalningen. Kontokrediter har så pass flexibla villkor att flexibiliteten vanligtvis även sträcker sig till återbetalningen av krediten. Du kan därför oftast välja huruvida du endast vill betala tillbaka den upplupna räntan för månaden, hela lånet inklusive ränta eller allt däremellan. Detta kan vara praktiskt om du just nu har lite ont om pengar men förväntar dig att få ett inflöde på bankkontot inom kort.
  • Den snabba tillgången till kapital. När du behöver en snabb tillgång till pengar kan ett lån med flexibla återbetalningsvillkor vara väldigt användbart. Det går ofta snabbt och smidigt att bli beviljad en kreditlina, och kort efter beviljandet kan du ha tillgång till kapitalet.
  • Att ingen säkerhet krävs. När det kommer till kontokrediter krävs generellt sett ingen säkerhet för lånet. Därmed blir dessa krediter tillgängliga för personer som kanske inte har några tillgångar att erbjuda som pant.

Nackdelarna med dessa krediter

Dessa krediter har även vissa nackdelar som du bör vara uppmärksam på:

  • Komplexa villkor. Trots att kontokrediter ofta är flexibla kan de ibland ha komplicerade villkor och avgiftsstrukturer. Det är därför viktigt att noggrant läsa igenom det finstilta i avtalet.
  • Höga räntor och avgifter. En av de främsta nackdelarna med krediter är att de ibland har höga räntor. Eftersom dessa lån är så flexibla kompenserar kreditgivarna ofta för riskerna genom att ta ut högre räntor och avgifter.