Stockholm står för större delen av bergvärmen

I en artikel på VVSforum nämns att Stockholm troligtvis står för 25 % av den totala försäljningen av bergvärme i Sverige. Därmed blir det mycket avgörande för branschen vilka beslut som tas av Stockholm Stad och kranskommunerna. Något som tydligt visade sig i slutet av 2017.

I slutet av 2017 minskade försäljningen av värmepumpar kopplade till bergvärme kraftigt. Detta med 11% mot föregående år och ännu mer om man enbart såg på Stockholm. Orsaken var tydlig. Enligt SKVP var det tydligt kopplat mot ett borrstopp som Stockholm Stad införde.

Ändrad remissinstans

Det som hände 2017 var att remissförfarandet ändrades gällande hur ansökningarna behandlades. Från juli och fram till november under 2017 låg ansvaret på exploateringskontoret för att vara remissinstans. Det innebar en extremt mycket längre handläggningstid med tider upp till fem gånger så länge.

Detta resulterade även att man sa nej till borrning på mark som tillhörde Stockholm stad alternativt mark som ägdes av staden men som var upplåten via tomträttsavtal. På grund av detta ”krångel” och borrstopp skapades problem i branschen.

Generellt var handläggningstiden på 4 – 8 veckor under 2017. Men efter ändringarna tog det upp till 20 veckor.

Regler kan förändra snabbt

Ett annat exempel på att regler kan ändra marknaden snabbt är när ROT-avdraget ändrades. Avdraget är idag på 30% men var tidigare på 50%. Vid större renoveringar innebär detta stora ekonomiska skillnader. Inom vissa branscher menar man att ändringen medförde att konsumenter drog sig för att renovera då kostnaden därmed ökade.

Detta kunde även ses inom värmepumpsförsäljningen. År 2017 publicerade VVSforum en artikel om förändrade försäljningssiffror för värmepumpar. Efter att försäljningssiffrorna gått upp 2015 sjönk det under 2016. SKVP ansåg att just ändrade ROT-regler var en av de stora orsakerna.

Som exemplen visar ovan kan regler snabbt förändra branschen utifrån efterfrågan på produkter och tjänster. Den första regeln gällde enbart Stockholm men påverkade totalförsäljningen över hela Sverige i stor utsträckning just på grund av att ca var femte installation av bergvärme som sker genomförs just i Stockholm. Samtidigt kan flera ändringar skapa ändringar på kort sikt men sedan ”plana ut” över tid. Exempelvis förväntade man sig mer bergvärme under 2018 efter problemen under 2017 för tillstånden. Funderar du över att investera i bergvärme kan du besöka den här sidan.